+358 40 662 8220 serc@ahtari.fi

Jättiläispanda

SnowPanda Innovation, Ähtäri Zoo ja lajiensuojelutyö

SERC-verkostoyhteistyöhön liittyvä liiketoiminta sisältää aina myös lajien suojeluun ja ympäristökasvatukseen liittyvän elementin. Se on SnowPanda Innovationin tapa osallistua kestävään kehitykseen ja tukea luonnon monimuotoisuutta.

Kumppaninamme tässä on Ähtärin eläinpuisto Oy jolle kansainvälinen eläinlajien suojelutyö on tärkeä osa toimintaa. Ähtärin eläinpuiston tavoitteena on uhanalaisten eläinten ylläpito ja niiden perimän vaaliminen. Eläintarhojen välisen yhteistyön avulla on pystytty ylläpitämään suuri määrä lajeja, jotka olisivat muuten jo kuolleet sukupuuttoon.

Käytännössä kansainvälinen lajien suojelutyö näkyy esimerkiksi eläinten siirtoina eläintarhojen välillä. Eläinten siirrot Euroopassa tapahtuvat EAZA:n jäsentarhojen kesken. Siirtojen ja tutkimustyön avulla Euroopan ja maailman eläintarhat pitävät yhdessä yllä elinvoimaista eläinkantaa.

Merkittävä osa lajiensuojelutyötä ja Ähtäri Zoon toimintaa on lisäksi opastus- ja opetustyö. Opetuksen tavoitteena on ennen kaikkea saada ihmiset arvostamaan lajeja, joilla on taustalla yli tuhatvuotinen perimä.

Kiinalaisten jättiläispandojen suojelu osana Ähtärin Zoon toimintaa

Ähtäri Zoo ja Kiinan metsähallitus ovat allekirjoittaneet 15-vuotisen sopimuksen osallistumisesta jättiläispandojen ja Qionglai-Minshanin metsäluonnon suojeluun. Ähtäri Zoo rahoittaa sopimusaikana pandavuoristojen luonnonsuojeluhankkeiden toteuttamista.

Keskeisessä asemassa on pandojen luonnonkannan elinvoimaisuuden turvaamiseen tähtäävät toimet, kuten uusien suojelualueiden perustaminen, pandoille sopivien elinympäristöjen kunnostaminen ja metsittäminen alueille joista pandat ovat joutuneet siirtymään pois tai hävinneet, sekä suojelualueiden henkilöstön koulutus. Ohjelmassa myös palautetaan tarhoissa syntyneitä yksilöitä niille alueille, joiden pandakanta on hävinnyt tai se on perimäainekseltaan yksipuolistunut. Kiina on saanut luonnonvaraisen kannan hitaaseen nousuun, mikä on tulosta suojeluammattilaisten pitkäaikaisesta ponnistelusta turvata lajin säilyminen yhdistämällä tarhasuojelu ja luonnonkantojen voimistaminen.

Toinen yhteistyöhanke on Dujiangyanin pandasairaalan toiminnan tukeminen ja pandojen eläinlääkintään ja eläinsuojeluun osallistuminen. Sichuanissa sijaitseva Dujiangyanin villieläinsairaala on Kiinassa uraauurtava laitos, jossa hoidetaan vuosittain kaikki luonnosta vahingoittuneina löytyneet pandat, sekä kehitetään hoitokeinoja ja rokotteita pandojen luonnonkantaa uhkaavia tarttuvia eläintauteja vastaa. Ähtärin asiantuntijat ovat mukana kehittämässä Dujiangyanin toimintaa.

Kolmas Ähtäri Zoon ja muiden suomalaisten kumppanien yhteishanke ohjelmassa on pandoihin ja niiden kotimetsiin kohdistuva tutkimus. Suomi on ollut mukana Kiinan metsähallinnon ja Kiinan metsäakatemian hankkeissa pandavuoristojen metsien tutkimuksessa 1990-luvulta alkaen.